Công ty cổ phần tâm thức

Công ty cổ phần tâm thức

Công ty cổ phần tâm thức

Quy trình in Offset

Gồm 5 bước như sau

B1: Chế bản

File đã thiết kế sẽ được kiểm tra có đúng tiêu chuẩn in offset không. Do khổ giấy in offset thường là những khổ giấy lớn nên file sau khi kiểm, các file sẽ được sắp xếp vào đúng khổ giấy in (thường gọi là bình phim).

B2: Xuất phim, ghi kẽm

Phim xuất thành bốn lá phim bốn màu Cyan, Magenta, Yellow và Black. Phim sau khi xuất sẽ sẽ được phơi lên một bản kẽm, nghĩa là đem chụp hình ảnh từng tấm phim lên từng tấm kẽm  để in. Sau khi in xong, kẽm sẽ bị hủy. Chỉ khi có yêu cầu đặc biệt, kẽm mới được giữ lại.

B3: Chuẩn bị nguyên vật liệu

Diễn ra song song với khâu bình phim. Khi file được bình trên khổ giấy, bộ phận nguyên vật liệu sẽ tính toán số lượng nguyên vật liệu cần và yêu cầu chuyển đén nhà in chuẩn bị cho khâu tiếp theo.

B4: In

Sau khi đã chuẩn bị đày đủ file và nguyên vật liệu, bộ phận sản xuất sẽ tiến hành in theo maquette, mẫu proof hoặc mẫu màu từ khách hàng. Với những sản phẩm nhiều trang cần phải in nhiều lần, thường gọi là bài.

Người ta tiến hành in từng màu, thứ tự chồng màu tùy vào kinh nghiệm của người thợ in. Kẽm được lắp vào máy in và cho nạp loại mực tương ứng để tiến hành in. Ví dụ khi lắp kẽm màu xanh sẽ cho nạp mực xanh tương ứng. Sau khi chạy hết số lượng, thợ in sẽ tháo kẽm, vệ sinh mực cũ, lắp kẽm mới, lại đổ màu mực tương ứng. Cứ tuần tự cho đến hết bài.

B5: Gia công thành phẩm

hỗ trợ trực tuyến
Giám Đốc 0903 736 963
Kinh doanh 08 6684 1564