in offset chất lượng cao

in offset chất lượng cao

in offset chất lượng cao

Đánh giá chất lượng của giấy in qua những tiêu chuẩn nào

Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá chất lượng giấy bao gồm: độ trắng, định lượng giấy, độ dày, độ cứng, độ đục, độ trong, độ bền xé, chiều dài đứt, độ ẩm, độ hút nước, độ kiềm, độ sần, độ nhám, độ tro và khối lượng riêng.

Theo định lượng

        - Giấy lụa, giấy mỏng: ≤40 g/m²
        - Giấy: 40 - 120 g/m²
        - Giấy bìa: 120 - 200 g/m²
        - Bìa: >200 g/m²

Theo màu sắc

        - Nâu: giấy chưa tẩy trắng
        - Trắng: giấy đã tẩy trắng
        - Giấy màu: giấy đã tẩy trắng và nhuộm màu dye hoặc pigment.

Theo ứng dụng

        - Công nghiệp: giấy bao bì, giấy gói, giấy lọc, giấy cách điện...
        - Văn hóa: giấy viết, giấy in, giấy báo, giấy in tiền...
        - Lương thực: giấy gói thực phẩm, giấy gói kẹo, giấy túi chè...

Theo vật liệu

        - Sợi gỗ: giấy sản xuất từ sợi gỗ
        - Nông sản: rơm, cỏ...
        - Tái chế: rác thải hoặc bột giấy thứ cấp

Theo xử lý bề mặt

        - Giấy tráng: tráng cao lanh hoặc các hợp chất vô cơ khác
        - Giấy không tráng: không tráng cao lanh hoặc các hợp chất vô cơ khác
        - Giấy tráng nhôm, thiếc, hợp chất cao phân tử...

Theo kỹ thuật kết thúc quá trình sản xuất

        - Giấy cán láng và siêu cán láng
        - Giấy tráng men
        - Giấy có bề mặt được làm bóng 1 mặt hoặc cả 2 mặt

Các bài khác
hỗ trợ trực tuyến
Giám Đốc 0903 736 963
Kinh doanh 08 6684 1564