Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
Quy trình in Offset

Quy trình in Offset

28-10-2016 09:59:48 AM

Quy trình in Offset
Đánh giá chất lượng của giấy in qua những tiêu chuẩn nào

Đánh giá chất lượng của giấy in qua những tiêu chuẩn nào

28-10-2016 09:51:35 AM

Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá chất lượng giấy bao gồm: độ trắng, định lượng giấy, độ dày, độ cứng, độ đục, độ trong, độ bền xé, chiều dài đứt, độ ẩm, độ hút nước, độ kiềm, độ sần, độ nhám, độ tro và khối lượng riêng.
hỗ trợ trực tuyến
Giám Đốc 0903 736 963
Kinh doanh 08 6684 1564